Posty

Polecane

Granty dydaktyczne Politechniki Łódzkiej 2018/2019

Tytuł projektu: Rozwój metod dydaktycznych w nauce programowania mikroprocesorowych platform obliczeniowo-pomiarowych przy użyciu technologii internetowej cloud computing Projekt odnosi się do następujących obszarów: organizacja i wsparcie procesu dydaktycznego rozwój i wdrażanie nowoczesnych technik i metod dydaktycznych rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej budowanie digital capacity Prowadzący: Paweł Olejniki Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej Cel i zakres: Programowanie procedur numerycznych jest obecnie nierozerwalną częścią mechatroniki układów inteligentnych i powinno stanowić zauważalną część umiejętności nabywanych w toku kształcenia na kierunkach Mechatronika, Automatyka i Robotyka, itp. Nie łatwo przychodzi inżynierom wykształcenie tej wartościowej umiejętności, gdyż często z trudnością nakłania się ich do pracy nad tworzeniem kodu numerycznego. Celem projektu jest rozwinięcie istniejącego otoczenia

Rezultaty realizacji III Projektu z Mechatroniki

III Projekt z przedmiotu "Mechatronika" 2020/2021

Rezultaty realizacji II Projektu z Mechatroniki

II Projekt z przedmiotu "Mechatronika" 2019/2020

Odczyt i wizualizacja danych pomiarowych w LabVIEW

Konfiguracja i łącznie się z węzłem IoT Cayenne

Projekt kierunkowy w semestrze letnim 2018/2019

Wystąpienie na XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

Tickers w zastosowaniu do sterowania diodą (testy platformy Nucleo-F401RE)

Rezultaty realizacji I Projektu z Mechatroniki

I Projekt z przedmiotu "Mechatronika" 2018/2019