Posty

Polecane

Granty dydaktyczne Politechniki Łódzkiej 2018/2019

Tytuł projektu:
Rozwój metod dydaktycznych w nauce programowania mikroprocesorowych platform obliczeniowo-pomiarowych przy użyciu technologii internetowej cloud computing

Projekt odnosi się do następujących obszarów:
organizacja i wsparcie procesu dydaktycznegorozwój i wdrażanie nowoczesnych technik i metod dydaktycznychrozwój kompetencji kadry nauczycielskiejbudowanie digital capacity
Prowadzący:Paweł Olejniki
Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki
Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej


Cel i zakres:
Programowanie procedur numerycznych jest obecnie nierozerwalną częścią mechatroniki układów inteligentnych i powinno stanowić zauważalną część umiejętności nabywanych w toku kształcenia na kierunkach Mechatronika, Automatyka i Robotyka, itp. Nie łatwo przychodzi inżynierom wykształcenie tej wartościowej umiejętności, gdyż często z trudnością nakłania się ich do pracy nad tworzeniem kodu numerycznego. Celem projektu jest rozwinięcie istniejącego otoczenia dydaktyczno-laboratoryjnego n…

Sprawozdania studentów z realizacji II Projektu z przedmiotu "Mechatronika"

II Projekt z przedmiotu "Mechatronika" 2019/2020

Odczyt i wizualizacja danych pomiarowych w LabVIEW

Konfiguracja i łącznie się z węzłem IoT Cayenne

Projekt kierunkowy w semestrze letnim 2018/2019

Wystąpienie na XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

Tickers w zastosowaniu do sterowania diodą (testy platformy Nucleo-F401RE)

Sprawozdania studentów z realizacji I Projektu z przedmiotu "Mechatronika"

I Projekt z przedmiotu "Mechatronika" 2018/2019